نویسنده = شهرام آرین‌مهر
بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-77

ابوالقاسم برقندان؛ شهرام آرین‌مهر؛ حامد شهرکی