نویسنده = ابوالفضل یحیی‌آبادی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

عبدالعلی منصف؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ ابوذر سملی


2. تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

شهرام آرین‌مهر؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ امیر هرتمنی؛ مجتبی شفقت