نویسنده = سهیلا کاغذیان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-46

سهیلا کاغذیان؛ یزدان نقدی؛ بهاره فرجی رستاقی


2. تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-43

یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ امیر افشارپی