نویسنده = امیر افشارپی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-43

یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ امیر افشارپی