نویسنده = ندا باریک رو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در‌حال توسعه، 1390-1369

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-31

ندا باریک رو؛ جواد میرمحمدصادقی؛ محمدرضا قاسمی