نویسنده = ناصرعلی یداله زاده طبری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-60

فاطمه نظری؛ ناصرعلی یداله زاده طبری


2. عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل (نمایندگی های بیمه دانا شهرستان بابل)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-33

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ فاطمه نظری