نویسنده = فاطمه نظری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-80

فاطمه نظری


2. تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-60

فاطمه نظری؛ ناصرعلی یداله زاده طبری


3. عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل (نمایندگی های بیمه دانا شهرستان بابل)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-33

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ فاطمه نظری