نویسنده = مسعود کریمخانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

امیر هرتمنی؛ سید علیرضا میرطلائی؛ مسعود کریمخانی


2. تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده کل بازار اوراق بهادار ایران با استفاده از روش فضا حالت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-102

امیر هرتمنی؛ مسعود کریمخانی؛ مریم عبدلی