نویسنده = عبدالعلی منصف
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

عبدالعلی منصف؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ ابوذر سملی