نویسنده = مژده موسوی مدنی
تعداد مقالات: 2
2. رتبه بندی 8 کلان شهرهای ایران از لحاظ سطح توسعه AHP و طبقه بندی 1390

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-73

عبدالعلی منصف؛ مجید صامتی؛ مژده موسوی مدنی