کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-74

رویا آل عمران؛ سیامک شکوهی فرد


2. تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-50

مریم جعفری طادی؛ مصطفی رجبی