کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ

دوره 7، شماره 2، مهر 1397، صفحه 0-0

بهرام سحابی؛ پریسا شاکرپور؛ داریوش طهماسبی


بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 81-106

فاطمه ثابت؛ نغمه هنرور؛ علی رضایی


تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-36

اکبر توکلی؛ نگین فیروزه؛ فرزاد کریمی


تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-50

مریم جعفری طادی؛ مصطفی رجبی


تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 33-46

سهیلا کاغذیان؛ یزدان نقدی؛ بهاره فرجی رستاقی


تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 47-60

فاطمه نظری؛ ناصرعلی یداله زاده طبری


تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 33-51

مصطفی رجبی؛ مریم ابن ابراهیم خواجویی؛ جواد میر محمدصادقی


تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-20

شهرام آرین‌مهر؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ امیر هرتمنی؛ مجتبی شفقت


نقش تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست، مطالعه موردی: کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 67-83

هوشنگ شجری؛ حسین استادی؛ نبی الله کاوسی


تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 101-116

مصطفی رجبی؛ نکیسا نیک فر؛ جواد میر محمد صادقی


خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-24

نعمت فلیحی پیربستی؛ شیرین رهبری نژاد


بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 95-114

فیض اله جوزاریان