کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 107-135

سپهر سید سجادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ محمد کتابی


تحلیل اثر رهیافت پولی بر تراز پرداخت ها در ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 67-82

حسین اصغر پور؛ زینب جامه شورانی


تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-23

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مهسا گنجی


بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-77

ابوالقاسم برقندان؛ شهرام آرین‌مهر؛ حامد شهرکی