کلیدواژه‌ها = الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-106

فاطمه ثابت؛ نغمه هنرور؛ علی رضایی