کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری و تحلیل روند بهره‌وری عوامل تولید به تفکیک بخش های اقتصادی استان بوشهر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-122

شهین نرگسی؛ حشمت اله عسگری