کلیدواژه‌ها = نیاز ارزی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی (واردات ) با استفاده از جدول داده- ستانده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-47

رحمان خوش اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ نرگس براهیمی