کلیدواژه‌ها = روش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 95-114

فیض اله جوزاریان