کلیدواژه‌ها = ایران وشرکای تجاری
تعداد مقالات: 1
1. اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 115-126

کمیل طیبی؛ سعید دائی کریم زاده؛ مائده رمضانی