کلیدواژه‌ها = روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

شهرام آرین‌مهر؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ امیر هرتمنی؛ مجتبی شفقت