کلیدواژه‌ها = بازدهی نسبت به مقیاس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار هزینه گندم آبی با استفاده از تابع ترانسلوگ (مطالعه موردی استان کردستان)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-104

الهامر پورمختار؛ حامد قادرزاده