کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

امیر هرتمنی؛ سید علیرضا میرطلائی؛ مسعود کریمخانی


2. بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری