کلیدواژه‌ها = تورم-کشاورزی-قیمت پرداختی-قیمت دریافتی-مدل یوهانسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وجود تورم در کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل همجمعی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-50

مرضیه ملک؛ منصور زیبایی