کلیدواژه‌ها = هدفمند سازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

امیر هرتمنی؛ سید علیرضا میرطلائی؛ مسعود کریمخانی