خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-24

نعمت فلیحی پیربستی؛ شیرین رهبری نژاد


تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-20

شهرام آرین‌مهر؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ امیر هرتمنی؛ مجتبی شفقت


تحلیل تأثیر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-14

سعید صمدی؛ مریم السادات نحوی؛ مصطفی رجبی


تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-36

اکبر توکلی؛ نگین فیروزه؛ فرزاد کریمی


تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-23

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مهسا گنجی


ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

دوره 7، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1-24

عبدالعلی منصف؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ ابوذر سملی


تحلیل تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در‌حال توسعه، 1390-1369

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 15-31

ندا باریک رو؛ جواد میرمحمدصادقی؛ محمدرضا قاسمی


مکان‌یابی صنایع در فضایی نابرابر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 19-32

مهدی مقدم


تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر درآمد باشگاه های فوتبال (باشگاه های منتخب جهان)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 21-43

یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ امیر افشارپی


اطلاعات نامتقارن و تقاضای بیمه درمانی اختیاری در شهرستان شیراز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-36

نیلوفر اشک تراب؛ محمد بخشوده


عوامل موثر بر ریسک بیمه بدنه اتومبیل (نمایندگی های بیمه دانا شهرستان بابل)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 23-33

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ فاطمه نظری


ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی (واردات ) با استفاده از جدول داده- ستانده

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 27-47

رحمان خوش اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ نرگس براهیمی


تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ

دوره 7، شماره 2، مهر 1397، صفحه 0-0

بهرام سحابی؛ پریسا شاکرپور؛ داریوش طهماسبی


تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 33-46

سهیلا کاغذیان؛ یزدان نقدی؛ بهاره فرجی رستاقی


تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 33-51

مصطفی رجبی؛ مریم ابن ابراهیم خواجویی؛ جواد میر محمدصادقی


تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-50

مریم جعفری طادی؛ مصطفی رجبی


تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 43-74

رویا آل عمران؛ سیامک شکوهی فرد