بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد و ارائه راهکارهایی برای کاهش این پیامدها

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تا به امروز آنچه که در زمینه پرداخت یارانه در کشور مورد بی توجهی قرار گرفته هدف گیری درست این سیاست است، بطوری که تا به امروز پرداخت یارانه بصورت همگانی بوده است لذا هدفمند کردن یارانه ها می تواند گره گشای این معضل باشد اما با توجه به مهیا نیودن بسترها، این طرح می تواند آسیب های جدی را به بخش های مختلف اقتصاد وارد نماید.لذا این مقاله بر آن است که ضمن آسیب شناسی طرح مورد نظر و پیامدهای آن به بیان راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این طرح و موفقیت هر چه بیشتر دولت در اجرای آن بپردازد. متدلوژی مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و در این راستا از آمارها ی مندرج در ترازنامه بانک مرکزی و انرژی استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است که طرح حاضر با این نحوه اجرا منجر به توهم مالی می گردد و اثری جز افزایش وابستگی هرچه بیشتر دولت به درآمدهای نفتی به منظور پرداخت یارانه ها، تورم، افزایش فاصله طبقاتی، بی انضباطی مالی و بی ثباتی اقتصادی نخواهد داشت و همچنین منجر به تحقق هدف دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف نخواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Consequences of Targeted Subsidies on Various Sectors of the Economy and the Unwanted Strategies for Reducing the Consequences

نویسنده [English]

  • F. Mehrabani
Assistant Professor, Department of management and Economics, College of Economics, Islamic Azad University, Ahwaz Branch, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Until now what has been neglected in subsidies in the country is accurate targeting of this policy, until now subsidizing has been in a public form. Therefore, targeted subsidies can overcome the problem. However, targeted subsidies, in the absence of favorable conditions, may cause serious damage to various economic sectors. This article tries to diagnose the problems of targeted subsidy and show the alternatives to reduce the problems. The methodology used in this research was a descriptive one and therefore we used the statistics contained in the central bank's balance sheet and energy Statistical Yearbook. The results reflect the fact that the subsidy project (i.e., not targeted) as it stands now will lead to a fiscal illusion and increases the dependence on oil revenues, infation and financial funds disorders.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • subsidies
  • modify consumption patterns
  • payment of subsidies
پرمه، زورار و همکاران (1382) ؛ بررسی سیاست های اقتصادی بررفاه خانوارها (مطالعه کاهش یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی، طرح تحقیقاتی اجرا شده در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
غنی نژاد، موسی، چارچوب نظری طرح تحول اقتصادی وتبعات عملی آن
حسینی، سیدشمس‌الدین، مالکی، امین (1384)، روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن، بررسی تجربه کشورهای منتخب و ایران، بررسی‌های بازرگانی، شماره 13
قانون هدفمند کردن یارانه ها
قوانین برنامه های توسعه پنج ساله کشور
قوانین بودجه سالیانه.
لایحه برنامه چهارم مصوب مجلس.
نجفی، بهاءالدین، (1387)، درس‌هایی از تجربیات جهانی برای اصلاح یارانه غذا درایران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش علمی،کد 01-8721
وزارت نیرو، ترازنامه انرژی، سال های مختلف
وزارت رفاه و تامین اجتماعی (1387). هدفمندسازی یارانه‌ها: تجربه کشورها
معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1386)، بررسی آثار اقتصادی هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی گزارش اول(ویرایش پنجم)
معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1386)، بررسی آثار اقتصادی هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی گزارش اول(ویرایش پنجم)
روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارائی . آشنایی مقدماتی با طرح هدفمند سازی یارانه ها
یاوری، علیرضا(1387). سیر تحول پرداخت یارانه در ایران. بولتن تخصصی اقتصاد ایران، شماره سوم، زمستان 1387