اثر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشیار، دانشگاه آزاد واحد مرودشت

3 استادیار، اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت

چکیده

صنایع تبدیلی کشاورزی بخش کشاورزی به صنایعی اطلاق می­شود که به فرآوری و عمل­آوری محصولات کشاورزی می­پردازد و نقش سازنده­ای در توسعه بخش کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد. این پژوهش با هدف تحلیل اثر سیاست­های حمایتی دولت بر عرضه محصولات واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی انجام شد. برای این منظور از داده­های ترکیبی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی ایران طی سال­های 1389-1380 استفاده و تابع عرضه برآورد گردید. سیاست­های حمایتی دولت به دو بخش پرداخت یارانه به انرژی و تسهیلات بانکی مجزا شد. یافته­ها نشان داد که افزایش 10 درصدی حمایت دولت در قالب پرداخت یارانه به انرژی و تسهیلات بانکی موجب افزایش عرضه به ترتیب 1.2 و 3.4 درصد می­شود. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می­شود حمایت­های دولت به طور تدریجی کاهش یابد و از استراتژی­های تشویقی حمایتی کوتاه مدت استفاده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Support Policies on the Supply of the Products of Agricultural Processing Industries

نویسندگان [English]

  • L. Ghaderpour 1
  • Nemat‌ollah Mousavi 2
  • Z. Faraj‌zadeh 3
1 M.A. Graduate of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Irann
چکیده [English]

This study aimed to analyze the impact of government support policies on processing of agricultural products. For the analysis, a supply function was estimated using Iran’s pooled data of the firms of the agricultureal processing industries for the period of 2001 to 2010. Government support policies was separated into two parts, energy subsidies and bank facilities. Results showed a 10 percent increase in energy subsidy would increase the supply of agricultural processing product (SAPP) by 1.2 percent and a 10% increase in bank facilities would increase SAPP by 3.4 percent. According to the results it is recommended that the government gradually reduces these subsidies and pushes the short term subsidy support further

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural processing industry
  • supply
  • support policies
  • subsidies
  • energy
  • banking facilities
سازمان جهاد کشاورزی، مستندات بخش صنایع تبدلی و تکمیلی کشاورزی، 1388.
سلامی، ح و اشراقی، ف.(1380)، تأثیر سیاست­های حمایت قیمتی بر روند رشد تولیدات کشاورزی در ایران تحلیلی با استفاده از روش تجزیه تکاثری، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 36، ص 7-21.
لطفی، ح و احمد زاده ماشین­چی، س.(1385)، بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانک­های تخصصی به بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 52.
محمودی، م و ثانی، ع.(1387)، لزوم توجه بیشتر به صنایع تبدیلی کشاورزی، دام، کشت و صنعت، شماره 110، اسفند 1387.
مقصودی، م.(1388)، نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی، کشت، دام و صنعت، شماره 120، اسفند 1388.
نوری، ک0(1386)، بررسی سیاست­های حمایتی دولت در تولید دانه­های روغنی در ایران،اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 57، زمستان 1386.
واعظی، ل و یزدانی، س.(1387)، بررسی سیاست­های حمایتی دولت از تولید و مصرف گندم در ایران، اقتصاد و کشاورزی، جلد 2، شماره 2، ص 51-67.
وزارت صنایع و معادن، دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی، 1389.
Houck JP, Rayan ME (1972) Supply analysis for corn in United States: The impact of changing government programs. American Journal of Agricultural Economics, 54; 184-191.
Lin W (1997) Measuring aggregate supply response under instability. American Journal of Agricultural Economics, 59: 903-904.
Mullen, K., D. Sun, M. Thomas, D. Orden and A.Gulati. 2004. Agricultural Policy Interventions in Developing Countries: Mapping the Nature, Degree  and Progress of Reforms. Presented at the annual meeting of the American Agricultural EconomicsAssociations, Denver, August 1-3.
Mullen, K., D. Sun, M. Thomas, D. Orden and A.Gulati. 2004. Agricultural Policy Interventions in Developing Countries: Mapping the Nature, Degree  and Progress of Reforms. Presented at the annual meeting of the American Agricultural EconomicsAssociations, Denver, August 1-3.