راهبرد‌های بخش انرژی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت مالیT دانشگاه علامه طباطبائی(ره).

چکیده

یکی از مولفه های اقتدار کشور در صنعت انرژی، مدیریت توانمندی و اجرای صحیح پارادایم های اقتصاد مقاومتی در این بخش مهم است. در برهه فعلی تبیین راهبردهای اقتصادی در بخش انرژی به صورت جامع، مسنجم، هدفمند و در بردارنده پاردایم های اقتصاد مقاومتی برای نیل به اهداف چشم انداز یک اولویت اساسی است. هدف این مقاله تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است تا بوسیله روش علمی به نظریه پردازی این مهم به صورت یک تحقیق کیفی تحقق بخشد. در این تحقیق ابتدا به شکل اسنادی به استخراج گزاره های مفهومی موجود پرداخته و سپس از روش داده بنیاد(گراندد تئوری) به منظور تحلیل محتوا و کدگذاری محورها بهره می گیرد. نتایج این تحقیق تبیین کننده یک شبکه مفهومی از محورهایی است که بایستی به عنوان راهبرد در رئوس برنامه ریزی های اقتصادی حوزه انرژی مدنظر قرار گیرد که دارای بیشترین اهمیت از منظر خبرگان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy sector strategies based on resistance economic approach

نویسنده [English]

  • Hossein Mohseni
PhD.c in finance, Allameh tabatabai’ University
چکیده [English]

Management of empowerment and proper implementation of the resistance economic paradigms in energy sector can improve country's authority. In the current situation presenting a comprehensively and integrated economic strategies in the energy sector that includes paradigms of resistance economy are a key priority for achieving the goals of contry’s vision document. This paper aims to develop a set of resistance economic strategies in the qualitative scientific approach for energy sector based on the commands of the Supreme Leader Khamanei. The paper used documentary research in order to extraction of concept statements and then it employs grounded theory for content analysis and coding the most important paradigms. The results explain a conceptual network should be outline considered as strategies for economic planning in the energy sector that they are most important from the perspective of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance economic
  • Managing empowerment
  • Energy sector
  • Grounded Theory
-         اسحاقی، حسین،1390، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی، تهران، مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز حوزه علمیه خواهران).
-         اصغری، محمود، 1391، جهاد اقتصادی: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
-         بت شکن، محمد هاشم، 1392، "سیاست‌های بهینه مالی و پولی در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تحریم‌ها"، مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران.
-         بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش بنیان، 08/05/1391
-         بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام، 3/05/1391
-         پیغامی، عادل، سمیعی نصب، مصطفی، سلیمانی، یاسر، 1395، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مدل مفهومی مقاوم سازی اقتصادی بتنی بر ادبیات متعارف در تطبیق با اندیشه مقام معظم رهبری(حفظه الله)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
-         دانایی فر، حسن، 1384، تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی، نشر دانشور رفتار.
-         درخشان، مسعود، 1381، "منافع ملی و سیاست های بهینه در بهره برداری از منابع نفت و گاز"، ویژه نامه نفت و منافع ملی، مجلس و پژوهش، شماره 34، سال نهم.
-         کامفیروزی، محمدحسن، نائینی، علی بنیادی، موسوی لقمان، سیده اشرف، 1393، "بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی"، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 52.
-         مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.، اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن، تهران، شهریور 1391.
-         مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.، اقتصاد مقاومتی، ویژگی های آن، تهدیدها و فرصت ها، تهران، بهمن 1391.
-         معاونت علمی و فناوری، ریاست جمهوری.، راهبرد تولید دانش بنیان: جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی، تهران، 1391.
-         نجفی جزه، حامد، 1390، "منافع ملی و بازتعریف راهبرد بلند مدت کشور در مورد تولید نفت خام"، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
-         نریمانی، میثم. عسکری، حسین، 1391، "چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی"، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
-         وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)، گزارش آموزش مدیریت انرژی، 1394
-       “ Renewable Energy Data Book”, National Renewable Energy Laboratory (NREL), US Department of Energy, USA, 2016.
-       "Beyond OECD countries, Islamic republic of Iran energy statistics", International energy agency (IEA), 2016.
-       Ianchovichina, Elena ; Devarajan, Shantayanan; Lakatos, Csilla (2016), “Lifting economic sanctions on Iran : global effects and strategic responses,” Policy Research Working Paper No. 7549, World Bank, Washington DC.