نمایه نویسندگان

ب

 • بنی محمدتقی، نیر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توریسم در کشورهای منتخب و ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]

پ

 • پایتختی اسکویی، سیدعلی بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 6، شماره 2، 1396]

ث

 • ثابت، فاطمه بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-106]

ج

 • جعفری نژاد، مسعود ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 107-135]

خ

 • خلیلی، جواد روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها [دوره 6، شماره 2، 1396]

د

 • دلخوش، محمد بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با شفافیت سود (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 2، 1396]

ر

 • رضایی، علی بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-106]

س

 • سحابی، بهرام تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • سید سجادی، سپهر ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 107-135]
 • سلاطین، پروانه تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • سملی، ابوذر ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-24]

ش

 • شاکرپور، پریسا تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • شاهین پور، علی بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توریسم در کشورهای منتخب و ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]

ط

 • طبقچی اکبری، لاله بررسی تأثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • طهماسبی، داریوش تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ [دوره 6، شماره 2، 1396]

ع

 • علی نژاد، علیرضا روش ترکیبیBSC و VFB-DEA در محیط فازی جهت طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها [دوره 6، شماره 2، 1396]

غ

 • غفاری، نیلوفر تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1396]

ق

 • قره بیگلو، حسین بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) بر عملکرد صنعت توریسم در کشورهای منتخب و ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]

ک

 • کتابی، محمد ارزیابی اثرات منفی خصوصی سازی بر میزان فقر و شکاف درآمدی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 107-135]
 • کریمخانی، مسعود بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان) [دوره 6، شماره 2، 1396]

م

 • محسنی، حسین راهبرد‌های بخش انرژی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-47]
 • محمدی، سمانه تاثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • میرطلائی، سید علیرضا بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • منصف، عبدالعلی ارزیابی اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-24]

ن

 • نظری، فاطمه بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 65-80]

ه

 • هرتمنی، امیر بررسی نقش هدفمند سازی یارانه ها در مصرف انرژی خانوارهای شهری (مطالعه ی موردی: شهر دهاقان) [دوره 6، شماره 2، 1396]
 • هنرور، نغمه بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-106]

ی