دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-131 
بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران

صفحه 65-77

ابوالقاسم برقندان؛ شهرام آرین‌مهر؛ حامد شهرکی


تحلیل رابطه‌ جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران (1388-1348)

صفحه 117-131

سعید صفدریان؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ امیر هرتمنی