کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 14
1. تأثیر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از تابع ترنسلوگ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 0-0

بهرام سحابی؛ پریسا شاکرپور؛ داریوش طهماسبی


2. بررسی اثرات بلند مدت تجارت بین الملل بر متغیرهای کامیابی اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-106

فاطمه ثابت؛ نغمه هنرور؛ علی رضایی


3. تأثیر بی ثباتی درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها، بر رشد اقتصادی ایران، 1372-1393

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-42

مصطفی رجبی؛ ستاره زنده دل شندی


4. تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-36

اکبر توکلی؛ نگین فیروزه؛ فرزاد کریمی


5. تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-50

مریم جعفری طادی؛ مصطفی رجبی


6. تاثیر امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-46

سهیلا کاغذیان؛ یزدان نقدی؛ بهاره فرجی رستاقی


7. تاثیر سیاست های کلان بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بدهی خارجی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-60

فاطمه نظری؛ ناصرعلی یداله زاده طبری


8. تعیین درآمدهای بهینه مالیاتی بر اساس نرخ رشد هدف- روش کنترل بهینه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-51

مصطفی رجبی؛ مریم ابن ابراهیم خواجویی؛ جواد میر محمدصادقی


9. تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

شهرام آرین‌مهر؛ ابوالفضل یحیی‌آبادی؛ امیر هرتمنی؛ مجتبی شفقت


10. نقش تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست، مطالعه موردی: کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-83

هوشنگ شجری؛ حسین استادی؛ نبی الله کاوسی


11. تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-116

مصطفی رجبی؛ نکیسا نیک فر؛ جواد میر محمد صادقی


12. خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصاد سنجی و سیستم دینامیکی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-24

نعمت فلیحی پیربستی؛ شیرین رهبری نژاد


13. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 95-114

فیض اله جوزاریان


14. اثرات همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری بر رشد اقتصادی ایران وعمده شرکای تجاری از جمله کشورهای OECD

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 115-126

کمیل طیبی؛ سعید دائی کریم زاده؛ مائده رمضانی