کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-116

مصطفی رجبی؛ نکیسا نیک فر؛ جواد میر محمد صادقی


2. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 95-114

فیض اله جوزاریان