کلیدواژه‌ها = تحقیق و توسعه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر بلند مدت سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران : 1386-1347

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-116

مصطفی رجبی؛ نکیسا نیک فر؛ جواد میر محمد صادقی