کلیدواژه‌ها = کانال قیمت سایر دارایی‌ها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-68

حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی؛ فرزانه امراللهی؛ نغمه هنرور