داوران

نام داور سمت / سازمان
طاهره آخوند زاده هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه
کریم آذربایجانی استاد
سید هادی اسلامیان شیراز استادیار - موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) تبریز
رضا اکبریان دانشیار- دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی شیراز
بیت الله اکبری مقدم استادیار- دانشگده اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین- علوم اقتصادی
رویا آل عمران استادیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
قدرت اله امام وردی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه ازاد تهران مرکز، تهران، ایران
حبیب انصاری سامانی استادیار- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری- بخش اقتصاد- دانشگاه یزد
عبدالمجید آهنگری دانشیار- دانشکده علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل- هیئت علمی چمران اهواز
محمد اوشنی عضو هیات علمی/دانشگاه باختر ایلام
روح اله بابکی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
افشین باغفلکی گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
محمد بخشوده استاد-دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی- فقر و امنیت غذایی، آزادسازی تجاری،‌مدیریت مزرعه، توسعه روستایی و سیاست‌های کشاورزی، کارآیی و بهره‌وری و بازار محصولات کشاورزی
سیدعلی پایتختی اسکویی گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری-دانشگاه آزاد واحد تبریز
امیرحسین پیرمرادی دکترای تخصصی توسعه کشاورزی.پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانسگاه رازی کرمانشاه.
پویا ثابت فر استادیار- دانشگاه آزاد قزوین- علوم اقتصادی- بانکداری الکترونیک- توسعه و رشد اقتصادی-
مصطفی جعفری مدیر گروه- هیات علمی- گروه مدیریت- دانشگاه زنجان- زنجان
خلیل جهانگیری استادیار- اقتصاد- اقتصاد مالی- دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ارومیه
ابوالفضل یحیی‌آبادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
بهار حافظی استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سید محسن خلیفه سلطانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی خمینی شهر
احسان رجبی استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
مصطفی رجبی عضو هیأت علمی
پرویز رسنم زاده استادیار- دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
محسن رشیدی مدیر گروه
همایون رنجبر عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)
علی سلمانپور زنوز استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند ، گروه اقتصاد ، مرند ، ایران
ابوالفضل شاه‌آبادی استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
حسین شریفی رنانی استادیار- گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان (اصفهان)
محمد حسن طرازکار استادیار- دانشگاه شیراز- مدیریت مزرعه، اقتصاد تولید، تجزیه و تحلیل قیمت و پیش بینی
مصطفی عمادزاده استاد– دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
مصطفی عمادزاده استاد دانشگاه اصفهان
اسماعیل فلاحی استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدرضا قاسمی استادیار، مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
صالح قویدل دوستکوئی دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
فرزاد کریمی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان، مبارکه، اصفهان، ایران
وحید کفیلی دکتری اقتصاد
احمد گوگردچیان استادیار- دانشگاه اصفهان
مریم محبی رییس گروه نوسازی سازمانی ، سازمان برنامه و بودجه استان زنجان
عبداله محمودی استادیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد مهاباد
حسین میرزایی دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور تبریز
هاشم مظفری دکتری اقتصاد بین الملل، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل مدرس دانشگاههای اردبیل
نظام‌الدین مکیان دانشیار- دانشکده دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری- بخش اقتصاد - دانشگاه یزد
شهرام ملازاده رییس رایو پیام و رادیو آوا -صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
عبدالعلی منصف دانشیار- دانشگاه پیام پور- مرکز اصفهان
نادر مهرگان دانشکده اقتصاد- بوعلی سینا همدان
شهین نرگسی دکتری اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا نصراللهی دانشیار- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری- بخش اقتصاد- دانشگاه یزد
وحید نیک پی پسیان دانشجوی دکترای دانشگاه ارومیه
امیر هرتمنی استادیار- دانشگاه آزا داسلامی واحد دهاقان